ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU EM

Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Back-Trở về

Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu,
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau,
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi ?

Anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con.
Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính.
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công.
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh, riêng anh, riêng anh

Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh.
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh.
Trong những tiếng reo hò kia, lẻ loi tiếng súng anh nhiệm mầu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không Anh?

Không! Anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua.
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ.
Trên khăn tang cô phụ, còn lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh, cho anh.

Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh.
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo hò kia, lẻ loi tiếng súng anh nhiệm mầu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không Anh?

Không! Anh không chết đâu anh, anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua
Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ ?
Em khăn tang cô phụ, còn lóng lánh dấu ái ân.
Giọt nước mắt nóng bây giờ, và còn hằng đêm cho anh, cho anh.

Không, anh không chết đâu anh ! Chưa, anh chưa chết đâu anh !

Nghe nhạc trên YouTube


Trung tâm Asia


Ca sĩ Thanh Lan và Nhật Trường

 

Posted on: May 22, 2020