Back-Trở về


 

DUYÊN TÌNH

Nhạc: Xuân-Tiên, Lời: Y-Vân


Biết nhau giữa độ trăng tròn,
Nhớ nhau dưới biển mà trên non [ơ] vẫn tìm.
Ơi, thương nhau thì mâm bánh buồng cau
Cũng nên duyên, [ừ ư duyên..].

Biết nhau lúc gặp bên đường,
Mến nhau ngay thật mà yêu thương [ơ] sớm chiều.
Ơi, thương nhau tình ta biết để đâu
Chứ cho vừa, ừ ừ vừạ.

ĐK:
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ ham anh chút công danh về sau
Về sau, ý y về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi.
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường,
trăm đường ý y trăm đường.

Biết nhau cũng bởi tâm đầu,
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu (ơ) đá vàng.
Ơi, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài ừ dài.
Ừ ừ dài.Nhạc Sĩ Xuân-Tiên & Nhạc Sĩ Y-Vân
Nghe nhạc trên YouTube

Hà Thanh Xuân & Quốc Khanh
Asia Entertainment Official

Danh Ca Ý Lan
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Posted on: July 7, 2021