Back-Trở về

HÒN VỌNG PHU 1

(ĐOÀN NGƯỜI RA ĐI)

Sáng tác: Lê ThươngLệnh vua hành quân trống kêu dồn
Quan với quân lên đường
Đoàn ngựa xe cuối cùng
Vừa đuổi theo lối sông.

Phía cánh quan sa-trường
Quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn
Ngoài sườn non cuối thôn
Phất-phơ ngậm-ngùi bay.

Qua Thiên-San kìa ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca xang rồi đi tiễn binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan sơn
Người đứng chờ trong bóng cô-đơn.

Bên Man-Khê còn tung gió bụi mịt-mùng
Bên Tiêu-Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng
Người không rời khỏi kiếp gian-nan
Người biến thành tượng đá ôm con.

Ngựa đi ngoài xa hí vang trời
Chiêng trống khua trăm hồi
Ngần-ngại trên núi đồi
Rồi vọng ra khắp nơi
Phía cánh quan xa vời
Chiêng trống khua trăm hồi
Ngần-ngại trên núi đồi
Rồi dậy vang khắp nơi
Thấm bao niềm chia phôi.

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về
Ai quên ghi vào gan đá bao nguyện thề
Nhìn chân trời xanh biếc bao la
Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa.

Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về?
Bao nhiêu phen thời-gian xóa phai lời thề?
Người tung-hoành bên núi xa-xăm
Người mong chồng còn đứng muôn năm.

 

NHẠC SĨ LÊ THƯƠNG
Giáo Sư Sử Địa Trường Trung Học Tư Tại SAIGON.
Giáo Sư Pháp Ngữ Trường Trung Học Pétrus-Ký.
Công Chức Trung Tâm Học Liệu, Bộ Quốc Gia Giáo Dục.
Giáo Sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Và Kịch Nghệ Sàigòn.

Nghe nhạc trên YouTube

Hòn Vọng Phu 1: Đoàn Người Ra Đi
Ca Sĩ Hoàng Oanh & Trung Chỉnh

LK Hòn Vọng Phu 1,2,3
Ca Sĩ Hoàng Oanh, Thanh Lan, và Duy Quang
Trung Tâm Asia

Trường Ca Hòn Vọng Phu 1, 2, & 3
Ca Sĩ Thế Sơn / Họa Mi / Ngọc Hạ & Thiên Tôn
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Hòn Vọng Phu 1
Ca Sĩ Sơn Ca & Huy Sinh
Làng Văn Sing-Along

Posted on: January 22, 2021